Expo1910

Historisch onderzoek

Enkele historische aspecten maken op dit moment deel uit van een onderzoek dat op de ULB in het kader van een werkcollege Eigentijdse Geschiedenis met een groep studenten wordt uitgevoerd. De resultaten van dat onderzoek zullen in de tentoonstelling van 2010 verwerkt worden. U kunt bekijken de didactische panelen van de tentoonstelling. Hieronder volgt de lijst met bestudeerde onderwerpen:

De organisatie van de tentoonstelling:

 • De mannen achter de tentoonstelling
 • De commissaris generaal
 • De Brusselse /nationale overheid en de tentoonstelling

De keuze van de vestigingsplaats

 • Debatten door de Gemeenteraad
 • Inlijving door de gemeente
 • Bouwrijp maken van de locatie
 • Architectuur van de locatie

De urbanisatie van de wijk:

 • De vestiging van de universiteit
 • De ontwikkeling van het wegennet
 • De ontwikkeling van de vervoersmiddelen

De paleizen rondom het thema van sociale arbeid:

 • Het Paleis van de vrouwelijke werkzaamheden
 • Eenvoudige behuizing
 • Het Paleis van de boerin
 • Thuiswerk

Toerisme en culturele en wetenschappelijke manifestaties:

 • Voorstelling van de tentoonstelling aan de toeristen
 • De huisvesting
 • Ontvangst
 • Congressen en andere toeristische manifestaties

De horecasector en de vrijetijdsbesteding:

 • De organisatie van de horeca
 • Attractiepark

De reclame en de tentoonstelling:

 • De beeldverwerking (studie van de postkaarten)
 • De iconografie (aankondigingen, affiches,…)
 • De beeldvorming in de pers

De op de tentoonstelling aanwezige ondernemingen

De Europese paviljoenen

De Afrikaanse paviljoenen en paviljoenen van de koloniën

De Belgische paviljoenen en de Kermis van Brussel